FacebookTwitter
Pin It

Uzņēmējdarbība

Autors Inga Lapse. Posted in Uzņēmējdarbība

Lai arī Kalniena ir Stāmerienas pagasta sastāvdaļa, pēc kolektīvo saimniecību (kolhozu) likvidācijas, Kalnienā saglabājušās savas uzņēmējdarbības tradīcijas. 1990to gadu sākumā dibinātas zemnieku saimniecības, no kurām vairākas pastāv vēl šodien, kaut arī lielāka daļa no tām ir ar mazu saimniecisko aktivitāti.

Uzņēmējdarbības pamatvirzieni Kalnienā ir augkopība un lopkopība, lai arī nevarētu teikt, ka Kalnienas zeme būtu īpaši auglīga. Pedējo gadu tendences rāda, ka tiek mekletas nišas, ar ko varētu konkuret kopeja tirgū - tās ir: bioloģiskā lauksaimniecība, ogulāju audzēšana, aitkopība un citas. Lai arī Kalnienas teritoriju šķērso Gulbenes novada ievērojamākais tūrisma objekts - Gulbenes - Alūksnes šaursliežu dzelzceļš - tūrisma infrastruktūra Kalnienā ir maz attīstīta, salīdzinot ar Stāmerienas pagasta otru pusi.

Vairākas ģimenes ir nodarbinātas savā piemājas saimiecībā, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veiceji, bet Uzņēmumu reģistra datos netiek uzrādītas.

2015.gada pirmaja ceturksnī dibinati divi jauni uzņēmumi, kas liek cerēt uz uzņēmejdarbības vides atdzimšanu.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.

Premium Templates