FacebookTwitter
Pin It

Nākošā simtgade sākas tagad

Autors Biedrība KAPO. Posted in Ziņas

2018.gada 19.novembrī, uzreiz pēc Latvijas 100gades nosvinēšanas, Kalnienas tautas nama pulcējās 20 dažādu paaudžu iedzīvotāji, lai pārrunātu, kas Kalnienā šobrīd ir svarīgs, kas ļautu Kalnienai augt un attīstīties, kas darītu esošos vietējos iedzīvotājus vēl laimīgākus būt šeit.

Pēc esošās situācijas un aptaujas rezultātu prezentēšanas notika darbs 4 grupās (katram foruma dalībniekam bija iespēja izteikties visās tēmās) - tēmās, kas jau iepriekšējos forumos bija izvirzīti kā prioritātes:

1) vide, infrastruktūra

2) brīvais laiks

3) uzņēmējdarbība

4) komunikācija.

Lai arī jau vairāķus gadus ir strādāts pie šīm tēmām, joprojām ir jautājumi, kas risināmi.

Vides, infrastruktūras sakārtošanas grupā tika nolemts, ka jāķeras klāt šādiem darbiem:

 • Privātīpašumu sakopšana – gan paši, gan talkās
 • Centra ferma ("Cīrulīši"  pie "Mežsētām") – nojaukt vai aprakt, izveidojot kalnu
 • Skolas parks + dīķis
 • Auto osta/pietura – bedre pie iekāpšanas! + slikts jumta stāvoklis
 • Sabiedriskās atkritumu tvertnes šķirojamās – pie kantora, pie krustojuma, pie bij.veikala, pie sporta laukuma
 • Koku alejas – valsts ceļi, stādam vai nestādam jaunas?
 • Vajadzīgs Kalnienas dārznieks
 • Video novērošana + apgaismojums
 • Vairāk kopīgu talku
 • Vajadzīga kopšanas tehnika – traktorītis, teleskopiskais zāģis

Brīvā laika darba grupā tika izteiktas šādas vēlmes un vajadzības:

 • Minigolfa laukums
 • Rokdarbi (adīšana, tamborēšana utt.)
 • Tautiskās dejas, koris, teātris
 • Piesaistīt cilvēkus, kas organizē augstākminēto!!! + kluba vadītājs
 • Netradicionālas aktivitātes senioriem
 • Valodu apgūšanas iespējas
 • Brīvprātīgo piesaiste (Eiropas brīvprātīgie) – mūzikas instrumentu, valodas apguvei
 • Apkārtnes sakopšana, telpu sakopšana un atjaunošana
 • Atpūtas telpas izveide – jauniešiem, senioriem
 • Individuāli organizēti pasākumi
 • Vakarēšana
 • Ekskursijas
 • Aktīvā atpūta
 • Novadpētniecības vai specifiska muzeja izveide

Uzņēmējdarbības attīstībai Kalnienā tiek piedāvāti šādi risināmi:

 • Ceļš (vismaz 5 km līdz Kalnienai) !!! (V388 Kalniena – Punakrogs)
 • Vairāk neliela uzņēmējdarbība (zaļa) + savvaļas dzīvnieki (zirgi)
 • Optiskais internets
 • Muzejs (taka, brīvdabas, bānītis) + Oranžērijā, vecajās noliktavās, Kalnienas tūrisma taka
 • Pirmprodukta pārstrāde (kautuve, pelmeņu ražotne “Kalnienas pelmeņi”)
 • Garšvielu audzēšana
 • Piens, krējums (Āboliņos) – visi piena produkti
 • Vajadzīgi spējīgi un atbildīgi darbinieki
 • Loģistikas nodrošinājums (izejvielu piegāde, produkta aizvešana)
 • Info apkopošana un organizēšana par tūrisma maršruta izveidi

Bet, lai uzlabotu komunikāciju visos virzienos, tiek piedāvati šādi risinājumi:

 • Izveidot Whats App grupu (iedzīvotāju, uzņēmēju)
 • Saziņa pa telefoniem (būtiska senioriem – piezvanīt)
 • Tikšanās bibliotēkā
 • Izmantojot paziņojumu dēli Ozolniekos
 • Tikšanās ar pagasta vadību 1 x trīs mēnešos
 • Tikšanās ar novada pašvaldības pārstāvjiem
 • Izveidot Kalnienas iedzīvotāju telefona grāmatu.

Foruma lielākais ieguvums bija jaunu (senioru) iedzīvotāju iesaiste. Iedzīvotāji, kuri līdz šim nebija piedalījušies līdzīgos pasākumos, izteica savas vēlmes un vajadzības, kas attiecīgi ļauj risināt iepriekš nesaskatītas problēmas.

Pēc foruma jau vairākas lietas ir notikušas: ar vietējo uzņēmēju atbalstu, samazināta bedre pie autobusu pieturas; ir notikusi rokdarbnieku pirmā tikšanās - šūti Ziemassvētku rotājumi no filca; sākta vākt Kalnienas iedzīvotāju telefona grāmata (pie Kalnienas tautas nama vadītājas); plānota galda spēļu pēcpusdiena bibliotēkā.

Visi nosauktie darbiņi ir iedalāmi dažādos mērogos. Vieni, kurus var izdarīt uz vietas un vajag tikai gribēt darīt, citi - sarežģītāki, kur var palīdzēt pašvaldība. Bet ir arī tādi, kur nepieciešama lielāka pilsoniskā aktivitāte, bet laiks, kad tas tiktu atrisināts, var būt garš. Piemēram, valsts ceļa V388 posma asfaltēšana. Iedzīvotāji šõbrīd var tikai vākt parakstus un rakstīt vēstules Latvijas valsts ceļiem.

Latvijas iedzīvotājiem rūp sava Latvija, tādēļ ir gatavi darīt visu, kas viņu spēkos, lai dzīvotu vietā, kas pašiem patīk!

Lai mums izdodas!

 Projetu "5 pēc 100" finansiāli atbalsta Valmieras novada fonds un Kultūras ministrija

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.

Premium Templates