FacebookTwitter
Pin It

Projekts "Nakotne Kalnienā"

Autors Biedrība KAPO. Posted in Projekti

Projekts „Nākotne Kalnienā”. Līguma Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2013 - 31.12.2015

Darbības programmas mērķis ir aktivizēt kalnieniešus un uzturēt aktivitātes Kalnienā ilgtermiņā, lai veicinātu līdzdalību un pilsoniskas sabiedrības veidošanos, kā arī saglabātu lauku apdzīvotību.
Īstenošanas vieta ir Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalniena.
Projektā tiks iekārtotas telpas biedrības un iedzīvotāju organizētu pasākumu norisei (semināri, tikšanās, apmācības utt.); algots lietvedis – projektu koordinators, kurš spēs iedzīvināt projektus un piesaistīs papildus finansējumu biedrības aktivitāšu organizēšanai un mērķu īstenošanai; izveidota Kalnienas mājas lapa internetā kā informācijas platforma visiem, kas sevi vēlas saistīt ar Kalnienu.
Rezultātā Kalnienas iedzīvotāji būs saliedētāki, izglītotāki, informētāki, iesaistīsies sabiedriskajos procesos un būs gatavi uz iniciatīvu reālu ieviešanu. Būs stiprināta biedrības kapacitāte un biedrības tēls sabiedrībā. Biedrība būs vismaz 2 organizāciju biedrs.

Programmas līdzfinansējums 31626,00 LVL, 90% no kopējam attiecinamajām izmaksām; biedrības KAPO finansējums 3514,00 LVL

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv, www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

 

Realizētās aktivitātes:

Biedrība KAPO uzsak projekta realizāciju (dodas pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta partneriem) FOTO

Aicinām darbā!

Izskriets jau 5. FOTOKross

Iepazīstam Rankas pusi

Kalnienas Ziņu lapa Nr.2

"KAPO" biedrības "SATEKA" biedrs

KAPO atklāj Kantori

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.

Premium Templates