Kalnienas centra sakopšana - 2

Autors Biedrība KAPO. Posted in Projekti

Projekts "Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem - 2"

Projekta Nr.16-07-AL05-A019.2202-000013

Mērķis: Turpināt publiski pieejamas teritorijas Kalnienas ciematā sakārtošanu, veidojot drošu, patīkamu un pieejamu rekreatīvo zonu, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Projektu realizē biedrība KAPO

Saistītie raksti:

Cenu aptauja dīķa veidošanai un teritorijas labiekārtošanai Kalnienā

Uzākta divu projektu realizācija

Uzsākta divu projektu realizācija/ Gulbenes novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr.85, 19.10.2016

Kalnienā rok

Foto albūms "FOTOKross 2017"

Fotokrosā iepazīst Kalnienas apkārtni// laikraksts "Dzirkstele", 26.09.2017

Trāpi mērķī! /Gulbenes novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr.100, 27.09.2017, 1.lpp.

Jaunas iespējas Kalnienā 22.08.2018 

 

Projekta „Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem - 2” kopējās izmaksas ir EUR 24981,77, no kurām 90% finansēja ELFLA, bet 10% Gulbenes novada dome.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

logoSateka