FacebookTwitter
Pin It

KALNIENAS CENTRA SAKOPŠANA

Autors Biedrība KAPO. Posted in Projekti

Projekts "Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem"

Projekta Nr. 13-07-LL05-L413203-000002

DSC 0351 800x533

2014. gada septembrī biedrība KAPO pabeidza īstenot Leader projektu „Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem” (projekta Nr. 13-07-LL05-L413203-000002). Rezultātā Kalniena ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu „stūrīti” par kuru ir prieks gan Kalnienas iedzīvotājiem, gan viesiem.

Vēl nesen šajā vietā auga necaurredzami brikšņi, kas gan bojāja skatu pašā Kalnienas centrā, gan bija bīstami, ja kāds izdomāja tur „ielīst”. Senākos laikos, ko neviens tā īsti vairs neatceras, bet par ko liecina esošais reljefs, šaja vietā bijis plašs dīķis, kurā spoguļojās Kalnienas muižas (Kalnemoise) kungu māja. Vēlāk tas viss pamazām aizauga. Piekrājoties parka koku lapām, dīķis pārpurvojās. Taču atsevisķi avotiņi un strautiņi joprojām dīķim pienes ūdeni. Tādēļ tika izcirsts krūmājs, iztīrīti un paplašināti grāvji, ierīkots meniķis, ar kura palīdzību var kontrolēt ūdens līmeni. Tāpat tika ierīkota atpūtas vieta ar soliņu, kur atpūsties no ikdienas steigas un priecāties par dabas krašņumu.

Ar projekta finansējumu nepietika, lai atjaunotu dīķi visā tā teritorijā, taču tiklīdz būs jaunas iespējas piesaistīt finansējumu šādam mērķim, darbi tiks turpināti. Un ceram, ka arī Kalnienas muižas kungu mājai drīzumā uzradīsies kārtīgs saimnieks, un tā atkal no kalna varēs spoguļoties dīķa ūdeņos.

Projekta „Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem” kopējās izmaksas ir EUR 9761,90, no kurām 90% finansēja ELFLA, bet 10% biedrība KAPO.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.

Premium Templates