FacebookTwitter
Pin It

KAPO

Posted in Biedrības

Biedrība KAPO ir dibināta 2009.gada jūlijā un darbojas Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienā. Burtu salikums KAPO atšifrējums ir „Kultūras un atpūtas pasākumu organizēšana”, kas bija arī biedrības dibināšanas mērķis – dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Kalnienā. Biedrības nu jau 5 gadu pastāvēšanas gados ir izveidojušies tradicionālie, biedrības organizētie pasākumi: FOTOkross – septembrī; Ziemassvetku rūķīšu skola – decembrī; Ziemas diena – februārī un Lielā talka – aprīlī. Taču arī Kalnienas tautas nama organizētie pasākumi nav iedomājami bez biedru brīvprātīgās palīdzības.

Biedrībā šobrīd ir 21 biedrs, kurus apvieno vēlme sakārtot un attīstīt Kalnienu kā apdzīvotu vietu un kopienu. Lielākā daļa biedru ir jaunieši līdz 30 gadiem.

Lai organizētu aktivitātes, biedrības biedri raksta un realizē dažādus finanšu piesaistes projektus. Šobrīd tiek realizēts projekts „Nākotne Kalnienā” (EEZ finanšu instruments).

Līdz ar šo projektu realizēšanu, biedrība ieguvusi lielāku spēku – tiek sakārtotas telpas, kur paplašināt apmācību piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat pamazām tiek sakopta arī vide.

Ikviens biedrības biedrs, piedaloties aktivitātēs, iemācās sev noderīgas lietas dzīvei, gan kā organizēt pasākumu, gan arī savstarpējo komunikāciju, cieņu un iecietību. Kalnienas jauniešiem līdz šim nav plašas pieredzes starpjautisku projektu realizēsanā, taču vairāki biedri ir piedalījušies citu organizētos projektos. Biedrības biedri vēlas sadarboties ar ārvalstu partneriem, lai paplašinatu redzesloku, pārņemtu labo praksi un vietējiem jauniešiem dotu vairāk iespējas.

Biedrība KAPO sadarbojas ar Gulbenes novada pašvaldību, tās iestādēm, biedrību „Dēms” un Jelgavas novada Glūdas pagasta biedrību „Attīstības centrs – dzīvo gudri”.

Biedrība ir apņēmības pilna saglabāt šo nelielo apdzīvoto vietu – Kalnienu, un izveidot to par tādu vietu, kurā sapņo dzīvot ikviens.

Piesaistītais finansējums

N.p.k.

Projekta nosaukums

Mērķis

Finansējums EUR (Ls)

Donors

Realizācijas laiks

1.

Ziemassvētku rūķīšu skola mazajiem kalnieniešiem

Iepriecināt bērnus un dot pieredzi jauniešiem darbā ar bērniem.

213,43 (150)

VAS Hipotēku un zemes banka klientu kluba “Mēs paši” projektu konkurss

30.11.2009- 29.01.2010

2.

Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde

Kvalitatīva pasākumu apskaņošana un apgaismošana Kalnienas tautas namā un grupas R.P.M. vajadzībām

17 917,77

(12 592,68)

/savs 10%

LEADER

2009-2010

3.

Zinu! Varu! Daru!

Iedzīvotāju vajadzību apzināšana un motivēšana uz rīcību

711,44 (500)

Britu Padome

2011-2012

4.

FOTOkross 2012: Toreiz un tagad

Aktīvs brīvais laiks ar draugiem un ģimeni

154,52 (108,60)

VAS Hipotēku un zemes banka klientu kluba “Mēs paši” projektu konkurss

1.07.-10.12.2012

5.

Nāc uz manām trepēm spēlēties!

Galda spēles lieliem un maziem – aktīvs brīvais laiks

130,48 (91,70)

Gulbenes novada domes jauniešu iniciatīvu konkurss

10.-11.2012

6.

Radošās dienas krāsainākai ziemai

Veicināt lauku sieviešu līdzdalību sociālajos un sabiedriskajos procesos un paaugstināt to kapacitāti, iegūstot jaunas prasmes un iemaņas

341,49 (240)

Gulbenes novada domes iedzīvotāju iniciatīvu konkurss

01.-03.2013

7.

Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem

Izveidot videi draudzīgu, sakārtotu teritoriju apdzīvotas vietas "Kalniena" pašā centrā.

9761,90

(6860,70)

/savs 10%

LEADER

06.2013-09.2014

8.

Nākotne Kalnienā

Biedrības KAPO darbības atbalsts, pilsoniskas sabiedrības veidošanai

46064,96

/savs 10%

EEZ finanšu instruments

07.2013-12.2015

9.

Ziemas diena ģimenēm „Kamēr sniegs – tikmēr prieks!”

Veselīga dzīvesveida un ģimeņu kopīga brīvā laika pavadīšanas veicināšana.

267,50 (188)

Gulbenes novada domes jauniešu iniciatīvu konkurss

01.-03.2014

10.

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskaja sektorā

Iesaistīt Kalnienas un apkārtnes jauniešus darba tirgū

720

NVA – ESF

Jauniešu garantijas

06.2014 – 02.2015

11.

Fotokursi „Man apkārt”

Nodrošināt iedzīvotājiem iespēju papildināt digitālās zināšanas, iemaņas un prasmes - fotografēšanā un fotogrāfiju apstrādē.

587

Gulbenes novada domes pieaugušo neformālās izglītības programma

06.2015 – 10.2015

12.

Kursi "Ne asakas!"

Apgūt gan makšķerēšanas teorētisko pusi, kas attiecas uz likumiem un noteikumiem, gan praktisko pusi - makšķeres sagatavošanu "darbam".

400

Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programma

10.-12. 2016

13.

Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem - 2

Turpināt publiski pieejamas teritorijas Kalnienas ciematā sakārtošanu, veidojot drošu, patīkamu un pieejamu rekreatīvo zonu, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

24981,77

LEADER, Gulbenes novada pašvaldība

09.2016 - 09.2018

14.

Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Kalnienā

Nodrošināt veselīga un aktīva brīvā laika dabā pavadīšanas iespējas ik vienam Kalnienas un novada iedzīvotājiem, veicinot veselības un fiziskas formas uzlabošanos.

24992,61

LEADER, Gulbenes novada pašvaldība

09.2016 - 09.2018

15.

5 pēc 100

Iedzīvotāju kopīgu mērķu nospraušana un darbu sadalīšana nākošajiem 5 gadiem pēc Latvijas simtgades sasniegšanas, organizējot 3.Kalnienas iedzīvotāju forumu. 

432,00

Valmieras novada fonds, Kultūras ministrija

06.2018 - 12.2018

16.

Vesels un stiprs

Dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas fiziskās formas un veselības uzlabošanai.

420,00

Gulbenes novada pašvaldība

06.2018 - 09.2018

KOPĀ euro

 

 

131 650,38

/pašu 7729,81

 

 

Līdzdalība projektos bez finansējuma

N.p.k.

Projekta nosaukums

Mērķis

Donors

Realizācijas laiks

1.

FOTOkross

Aktīvs brīvais laiks kopā ar ģimeni un draugiem

Biedrības „Jauniešu klubs Dēms” atbalsts

26.09.2009

2.

Otesha influance – Forumteatra apmācības

Pievērst uzmanību samērīgam patēriņam

Jaunatne darbība – biedrība „Jauniešu klubs Dēms”

2010

3.

Tā, lai prieks! – inprovizācijas teātra kafejnīca Kalnienā

Radošs brīvais laiks

Jaunatnes politikas valsts programmas 2010.gadam valsts budžeta ietvaros – biedrība „Jauniešu klubs Dēms”

2010

4.

Talk to me!, Polija

Jauniešu apmaiņa, redzesloka paplašināšanai par valodas barjeru un Eirupu

Jaunatne darbībā

2.-8.12.2010

5.

Kilograms piederības

Starptautiskais grupu brīvpratīgais darbs – redzesloka paplašināšana

Jaunatne darbībā – biedrība „Jauniešu klubs Dēms” un Gulbenes novada dome

06.-07.2012

6.

VOLA, Igaunija

Pieredzes apmaiņa par jauniešu brīvpratīga darba organizēšanu

Jaunatne darbībā

05.2013

7.

Stāmerienas pagasta pārvaldes un nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un sadarbības modeļa izstrāde uzņēmējdarbības rosināšanai.

Stāmerienas pagasta pārvaldes un NVO kopīga darbošanās

Gulbenes novada dome

01.-04.2014

8.

FAKEBOOK, Lietuva

Jauniešu apmaiņa, lai paplašinatu redzes loku, uzlabotu komunikāciju ārpus sociālajiem tīkliem un atvērtu jauniem darbiem.

ERASMUS+

08.-12.2014

9.

WAVE 2, Portugāle

Jauniešu apmaiņa, lai paplašinatu redzesloku un jaunas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un āra aktivitātēm.

ERASMUS+

06.-07.2015

Iegūtās pateicības un apbalvojumi:

2014.gada jūlijs – Kalnienas vecākās paaudzes iedzīvotāju domubiedru grupas pateicība par sagādātajiem neaizmirstamajiem Kalnienas svētkiem

2014.gada 17.novembris – Stāmerienas pagasta pārvaldes PATEICĪBA „Par nozīmīgu veikumu kultūrvides sakopšanā un attīstībā Stamerienas pagasta Kalnienas ciemā, par sekmīgu Kalnienas svētku organizēšanu”

2015.gada 17.janvāris – Gulbenes novada jauniešu „Gada atsitiens 2014” balva „Gada organizācija 2014”

2015.gada 13.februāris – biedrības rīkotie Kalnienas svētki „Iededzies Kalnienai” 2014.gada 12.jūlijā nominēti „Gulbenes novada Gada balvai kultūrā 2014” kā gada kultūras pasākums pagastos

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.

Premium Templates