FacebookTwitter
Pin It

Jaunumi

Tuvākajā laikā

Kalnienas piecītis

Autors Biedrība KAPO on . Posted in Ziņas

2021.gada 31.jūlijā pie Multifunkcionālā sporta laukuma Kalnienā pieccīņa "Kalnienas piecīties" - Kalnienas ciema atklātais čempionāts - multifunkcionalas sporta sacensības piecās disciplīnās.

Nolikums

1.Sacensību mērķis

1.1.Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un lai noteiktu labāko, daudzpusīgāko sporta komandu

2.Sacensību laiks un vieta

2.1. 2021. gada. 31. jūlijs no plkst.10:00 līdz 16:00, Kalniena

2.2. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās  2021. gada. 31. jūlijā plkst.10:00

2.3. Apbalvošana 2021. gada. 31. jūlijā plkst.16:30.

3.Sacensību dalībnieki

3.1. Sacensībās piedalās Kalnienas ciema iedzīvotāji un viesi. Sacensības notiek komandās. Komandā trīs cilvēki vecumā no 12 gadiem.

3.2. Dalība bezmaksas. Pasākuma laikā tiks vākti ziedojumi: mērķim – Kalnienas centra uzturēšanai un kopšanai.

4.Sacensību vadība

4.1. Sacensības organizē un vada Biedrība “KAPO”

5.Sacensību sarīkošanas noteikumi

5.1.Sacensības notiek pēc vispārpieņemtiem sporta spēļu noteikumiem. Komandai jāpiedalās visās disciplīnās. Apbalvo multifunkcionālākās komandas.

5.2. Sacensības notiek PIECĀS disciplīnās:

  1. Strītbols 3 pret 3.
  2. Pludmales volejbols 3 pret 3.
  3. Disku golfs - 2 grozi.
  4. Mini golfs. Izveidoti minigolfa celiņi.
  5. “Ātrumlaivas” brauciens. Brauciens ar plostu Kalnienas centra dīķī.

5.3. Visās disciplīnās piedalās visi komandas dalībnieki

5.4.Sacensības sākas ar strītbola izspēli. Paralēli komandas, kas gaida savu spēli var iet izspēlēt kādu no individuāli veicamajām disciplīnām (disku golfs, mini golfs un “ātrumlaivas” brauciens). Pēc strītbola pabeigšanas tiek uzsākts pludmales volejbola turnīrs.

5.8.Sacensības notiek pēc sportiskiem un cieņpilniem principiem.

5.9. Sacensību dalībnieks tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Sacensību dalībniekiem jāapzinās savs veselības stāvoklis un spēju robežas.

6. Sacensību uzvarētāju noteikšana .

6.1. sacensību uzvarētāju nosaka pēc katru sacensību rezultātu summu.

Par 1. vietu – iegūst 1 punktu; 2. vietu – 2 punktus……

Uzvarētājkamanda ir tā, kas kopvērtējumā iegūst vismazāk punktu.

7.Uzvarētāju apbalvošana .

7.1.Uzvarētājus 1, 2, 3 vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem. Atsevišķo disciplīnu uzvarētājus apbalvo ar diplomiem.

Organizē biedrība KAPO, galvenais tiesnesis J.Barinskis

SIF EEZ graf el2

Projekts "Nākotne Kalnienā", līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/005/1/V/025 Projektu finansiāli atbalsta Islande Lihtenšteina un Norvēģija.

Šī mājas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild biedrība KAPO.